उत्तरदायित्वास नकार

या संकेतस्थळावरील मजकुराचे प्रसिध्दीकरण व व्यवस्थापन हे महाराष्ट्र शासनाच्या भुमि अभिलेख विभागामार्फत करण्यात येते. या संकेतस्थळाबाबत किंवा त्यावरील मजकुराबाबत काही शंका, प्रश्न उद्भवल्यास कृपया वेब इन्फॉरमेशन मॅनेजर यांचेशी संपर्क साधावा. - हे संकेत स्थळ उत्कृष्टरित्या पाहण्यासाठी 1024 x 768 या साईज चा उपयोग करावा