उप संचालक भूमि अभिलेख

उप संचालक

अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
1 DDLR Nashik Sham Khamakar   नाव : श्री. शाम दत्तात्रय खामकर
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न ज.आ.(भूमापन) पुणे
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26050006 / 26050009
ई मेल आयडी : dlrmah.mah@nic.in
जन्म ता. : 26.04.1962
शैक्षणिक पात्रता. : M.Tech (food science)
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता - नविन प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला विधान भवन समोर, पुणे 1
मोबाईल नं.-9822423958
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
2
 
  नाव : अतिरिक्त कार्यभार
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्‍न ज.आ.(एकत्रीकरण) पुणे
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26050006/886
ई मेल आयडी : dlrmah.mah@nic.in
जन्म ता. : 
शैक्षणिक पात्रता :
सरळसेवेने
कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला विधान भवन समोर, पुणे 1
मोबाईल नं- 
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
3 kishor tawrej   नाव : श्री.किशोर तवरेज
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख,संलग्न, ज.आ.(नागरी भूमापन)पुणे
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :020-2650086/26111011
ई मेल आयडी :dlrmah.mah@nic.in
जन्म ता. : 06.11.1964
शैक्षणिक पात्रता. : Msc. Agri
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला विधान भवन समोर, पुणे 1
मोबाईल नं-9422505819
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
4 पुणे विभाग नाव : श्री. गिरीष हणमंत राव
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख पुणे प्रदेश,पुणे
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26053296/ 26050029
ई मेल आयडी : ddlrddlrpune@gmail.com
जन्म ता. : 26.10.1959
शैक्षणिक पात्रता. : Msc. Agri
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला विधान भवन समोर, पुणे 1
मोबाईल नं-9822290325
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
5
 
मुंबई विभाग नाव : श्री. आप्पासाहेब बाबासाहेब गिरमकर
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश,मुंबई
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-22660652/ 22665156
ई मेल आयडी : ddlrmumbai@gmail.com
जन्म ता. : 19.01.1960
शैक्षणिक पात्रता. :  M.com.D.T.L.
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता : डी.डी बिल्डींग, खोली क्र 108, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट मुंबई 400023
मोबाईल नं-8652344586
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
6   नाशिक विभाग नाव : मिलिंद नारायण चव्हाण 
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख नाशिक प्रदेश, नाशिक
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0253-2578015 / 2579601
ई मेल आयडी : ddlr_nashik@yahoo.com
जन्म ता. : 15.06.1964
शैक्षणिक पात्रता. : Msc. Agri.
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता : बिल्डींग नं.4, हॉटेल पदमा समोर, जुने सी. बी. एस.जवळ, शरणापूर रोड, नाशिक
मोबाईल नंबर : 9822888516
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
7 DSLR Yawatmal Girgosavi औरंगाबाद विभाग नाव : श्री. अरविंद शिवराम गिरगोसावी
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख औरंगाबाद प्रदेश,औरंगाबाद
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0240-2353461 / 2344877
ई मेल आयडी : ddlrabd@gmail.com
जन्म ता. :  12.09.1959
शैक्षणिक पात्रता. : M.Com, B.Ed
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
मोबाईल नं-9890163068
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
8   अमरावती विभाग नाव :अतिरिक्त कार्यभार
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख अमरावती प्रदेश,अमरावती
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0721-2665314 / 2662747
ई मेल आयडी : ddlramravati@gmail.com
जन्म ता. :
शैक्षणिक पात्रता :
 
कार्यालयाचा पत्ता : विभागीय आयुक्त परिसर, कॅम्प, अमरावती 444602
 
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
9   नागपुर विभाग नाव : श्री.बाळासाहेब दादा काळे
पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख नागपुर प्रदेश,नागपुर
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  0712-2533368 / 2560272
ई मेल आयडी : ddlrnagpur@yahoo.com
जन्म ता. : 01.06.1965
शैक्षणिक पात्रता. : Msc. Agri
सरळ सेवेने
कार्यालयाचा पत्ता  : जुने सचिवालय, जी.पी.ओ. समोर, सिव्हील लाईन, नागपूर
मोबाईल नं -9763152668

इतर विभागात कार्यरत अधिकारी

अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
      नाव:- रिक्त पद
      पदनाम : उपसंचालक भूमि अभिलेख (वने) नागपुर
      दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07122555675
      ई मेल आयडी : ccflrngp@gmail.com
      जन्म ता. :
      शैक्षणिक पात्रता :
      सरळसेवेने
      कार्यालयाचा पत्ता : प्रधान वनसंरक्षक (वन वनप्रमुख) नागपूर, रामगिरी रोड सिव्हील लाईन, नागपूर